Biz Kimiz

26 Aralık 2004 tarihinde Endonezya’nın Sumatra Adası açıklarında meydana gelen son yılların en şiddetli depremi olan Güney Asya depreminin hemen ardından Türk Kızılayı’nın bölgeye yardımları başlamıştır. Bu yardımların önemli boyutlarından birini de sağlık hizmetleri ve psikososyal destek hizmetleri oluşturmuştur. Bu hizmetler kapsamında Türk Kızılayı’nın sağlık ekipleri ve psikososyal uzmanları da bölgeye gitmişlerdir. İlk kez bu depremde diğer sivil toplum kuruluşları ile işbirliğine gidilerek, sağlık hizmetlerine destek vermek amacıyla Türk Tabipler Derneği’nden, psikososyal destek hizmetlerine destek vermek amacıyla Türkiye Psikiyatri Derneği’nden ve Türk Psikologlar Derneği’nden uzmanlar bölgeye davet edilmiştir.

Güney Asya afeti sırasında çalışmaları yürüten Sivil Toplum Kuruluşları ile bir protokol imzalanarak yürütülen çalışmaların şeklinin belirlenmesine karar verilmiş ve 11 Haziran 2005 tarihinde “Ulusal ve Uluslararası Afet Yönetiminde Türk Sivil Toplum Kuruluşları İşbirliği Protokolü” Türkiye Kızılay Derneği, Türk Psikologlar Derneği, Türkiye Psikiyatri Derneği, Türk Tabipler Birliği, İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği ile Ankara ODTÜ Mezunları Derneği temsilcilerinin katılımıyla imzalanmıştır.

Ulusal ve Uluslararası Afet Yönetiminde Türk Sivil Toplum Kuruluşları İşbirliği Protokolü kapsamında “işbirliğinin amacı, işbirliği yapılacak alanlar ve kuruluşların yetki ve sorumlulukları” belirlenmiştir.

Bu protokolün son maddesi olan 9. madde “Uzmanlık alanlarıyla ilgili olarak Kızılay ile ortak proje üretecek olan taraf STK projeye ilişkin Alt Teknik Protokoller imzalayabileceklerdir.” bilgisini içermektedir.

Bu maddeye uygun olarak “Ulusal ve Uluslararası Afet Yönetiminde Türk Sivil Toplum Kuruluşları İşbirliği Protokolü”nün ek protokolü olarak “Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği Protokolü”  hazırlık çalışmaları başlamıştır. Bu hazırlık çalışmaları kapsamında 20-21 Ocak 2006 tarihlerinde  Türkiye Kızılay Derneği,Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği,Türk Psikologlar Derneği,Türkiye Psikiyatri Derneği,Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği’nin katılımlarıyla “Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği Protokolü” taslağının oluşturulması amacıyla toplantı düzenlenmiştir.

Toplantıda 8 Ekim 2005 Pakistan’da meydana gelen depremin ardından, bölgede yürütülen Türk Kızılayı Psikososyal Destek Çalışmaları üzerinde de durularak çalışmalara verilecek desteğin şekli belirlenmiştir. Ve Nisan 2006’da Türk Psikologlar Derneği’nden 2 klinik psikolog,  ve Türkiye Psikiyatri Derneği’nden 2 psikiyatrist tarafından çalışmaların yürütüldüğü İslamabad ve Muzaffarabad şehirlerinde, alanda çalışan yerel ruh sağlığı uzmanı toplam 76 kişiye 5 günlük  travma eğitimleri verilmiştir.

Toplantı sonrasında bu işbirliğinde oluşan oluşuma “Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği(APHB)-     Union of Disaster Psychosocial Services(UPDS)” adı verilmiştir ve protokol taslağının kurumların yönetim kurullarında tartışılarak son halinin verilmesine karar verilmiştir. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği de işbirliği kapsamına dahil edilmiştir.

Protokolün son haline tüm kuruluşların ortak katılımı ile karar verilerek, Genel Sekretarya ve Yönetim Kurulu’nun görev tanımları açıkça belirtilmiştir. Buna göre; Genel Sekreterya,  Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği (APHB)’nin çalışmalarının organizasyonu ve koordinasyonunda sorumlu olan, bu işbirliği protokolüne taraf olan Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan Sekreteryayı tanımlamakta, Yürütme Kurulu, Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği (APHB)’nin normal ve acil dönemdeki psikososyal çalışmalarını  planlayan ve yürüten kurulu tanımlamaktadır.

Bu protokolde tüm derneklerin rol ve sorumlulukları da açıkça belirtilmiş ve 1 yıllık düzenlenmiştir. Sürenin bitiminden 3 ay önce taraflardan biri Protokolün iptaline ilişkin yazılı bir tebligatta bulunmadığı takdirde aynı koşullarda yenilenmiş sayılacaktır.

11 Haziran 2005 tarihinde “Ulusal ve Uluslararası Afet Yönetiminde Türk Sivil Toplum Kuruluşları İşbirliği Protokolü”nün ek protokolü olan “Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği Protokolü” Türkiye Kızılay Derneği, Türk Psikologlar Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Türkiye Psikiyatri Derneği, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği ve Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği arasında 16.08.2006 tarihinde imzalanmıştır.